Anyone can workout for a hour, But to control what goes on your plate the other 23 hours.. That's hard work!
Krav Maga Hybrid

Krav Maga betekent, vertaald uit het Hebreeuws, 'contact gevecht'. Dus het vechten op zeer korte afstand, ook wel CQC (close quarter combat) genoemd. Prima naam, dekt de lading en in principe weet je waar je aan toe bent.

 

Of niet?

 

Ligt eraan. Wat wil je precies? Krav Maga heeft een populariteit boost doorgemaakt, de afgelopen jaren. Het accent lag, ligt nog steeds, op het feit dat Krav Maga gemakkelijk aan te leren is in tegenstelling tot de meer traditionele systemen waarvoor je jarenlang moet trainen om tot een acceptabel niveau te komen.

 

Klopt die argumentatie? Ja, helemaal. Krav Maga kent een beperkt aantal technieken die snel te leren zijn. Kun je je met die bagage nu ook effectief verdedigen? Dat is een belangrijke vraag! Het antwoord is NEE.

 

DKMF Fight Concepts onderscheidt twee soorten confrontaties: 'Fight' en 'Combat'. Het verschil ligt hem in het intensiteitsverschil van die twee woorden:

 

1. Onder 'Fight' wordt verstaan een ruzietje op straat, kroeg, binnenshuis, etc.: even pikorde vaststellen met wat duw en trekwerk, een klap hier en daar.

 

2. Bij een confrontatie in 'Combat-mode' wordt het anders. Bevind jouw tegenstander zich in 'combat mode' dan zijn ego's niet meer van belang, normen en waarden ook niet. Een tegenstander in 'combat mode' wil je ernstig beschadigen met behulp van alle middelen die hij kan vinden. Of jij daarbij invalide raakt vindt hij niet meer van belang. De (juridische-) consequenties voor hemzelf zijn ook ondergeschikt. Je hebt nu te maken met een tegenstander die tot het uiterste gaat.

 

De vraag is nu of het Krav Maga dat zo gemakkelijk aan het grote publiek verkocht wordt afdoende is.

 

DKMF-Fight Concepts denkt van niet.

 

Krav Maga Hybrid System kent geen regels, er is geen fair play en het is ook niet mooi om te zien. Alles is toegestaan. Maar wel proportioneel geweld binnen het kader van de wetgeving.

 

Op straat kun je je niet laten beperken door wedstrijdregels. Een trap vol in het kruis of naar de knieën is erg effectief.

 

Tijdens de trainingen Krav Maga Hybrid System worden alle stadia van een agressieve confrontatie getraind. Te beginnen bij het begin: 'hoe ontloop je agressieve en gewelddadige ellende zonder te moeten vechten': de beste en slimste vorm van zelfverdediging! Maar is er geen 'way out'? Dan moet je vechten! Staand, op de grond, tegen ongewapende tegenstanders of zelfs gewapende, tegen een of meer tegenstanders.

 

In de Krav Maga stijl zoals DKMF Fight Concepts die instrueert leer je je zowel ongewapend als gewapend verdedigen. Een aspect van het gevecht waar traditionele Krav Maga stijlen hopeloos tekort schieten.

 

Het is onze visie dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor eigen veiligheid. Die verantwoordelijkheid kan niet worden afgeschoven op overheid, hulpdiensten of anderen. Een realistische en effectieve methode van zelfverdediging is dus een vereiste voor iedereen.

 

Krav Maga Hybrid System biedt een compleet gevechtssysteem voor burgers, militairen, politie, special forces, AT's en bodyquards dat zich in de praktijk al talloze malen bewezen heeft in Israël, de V.S. en daarbuiten. Talloze organisaties in de V.S. zoals o.a. F.B.I., D.E.A., C.I.A. L.A.P.D., U.S. Marines en SEALS gebruiken Krav Maga. In Nederland raakt Krav Maga steeds meer in zwang binnen de (overheids-)diensten die beroepshalve met geweld te maken kunnen krijgen.

 

Telefoon nr. +31 6 340 120 83 | KVK- Nummer: 66507456 | IBAN-Nummer: NL56 KNAB 0255469349
Krav Maga Hybrid
Telefoon nr. +31 6 340 120 83 | KVK- Nummer: 66507456 | IBAN-Nummer: NL56 KNAB 0255469349
Krav Maga Hybrid
Telefoon nr. +31 6 340 120 83 | KVK- Nummer: 66507456 | IBAN-Nummer: NL56 KNAB 0255469349